Ficka med snedslå DIY8030_image.jpg

Kan användas på mönster:

24040 : Kimono

  1. Ficka med snedslå DIY8030-step.jpg
    1.Klipp till 2 fickor enligt mallen på nästa sida. Mönsterdelen inkluderar sömsmån. Vik in fickan 2 cm mot avigsidan upptill och sy en söm längs fickans övre kant. Sy fast snedslån längs kanten från fickans avigsida. Låt ca 2–3 cm av snedslån sticka ut ovanför fickans överkant på båda sidor. Sy i snedslåns vikning och låt snedslån sticka ut ca 1 mm utanför tygkanten. Se bild 1.
  2. Ficka med snedslå DIY8030-step2.jpg
    2.Vik över snedslån till tygets rätsida och sy fast den längs kanten. Se till att snedslån täcker den tidigare sömmen. Se bild 2. Klipp av snedslåns ändar så att endast 1 cm sticker ut ovanför fickans övre kant. Vik in ändarna mot avigsidan och sy fast dem längs samma söm som själva snedslån. Placera fickorna på den aktuella mönsterdelen och sy fast dem. Sy antingen längs samma söm som snedslån eller dölj sömmen mellan fickan och snedslån.

Ficka med snedslå