Lapptäcke DIY9025_patcwork_blanket-image.jpg
Lapptäcke DIY9025-pack_a.jpg

  1. 1.Det färdiga täcket får måtten: 130 x 170 cm. Sy 144 + 48 st. kvadrater såsom visas ovan (fig.1). Som hjälp kan du följa vår guide: DIY9014. Fyrkanterna ritas upp i måtten 12,5 x 12,5 cm. Den färdiga kvadraten utan sömsmån blir 10 cm x 10 cm. Observera att du av 1 fyrkant får 2 färdiga kvadrater.
  2. 2.Sy 12 block såsom visas på ritningen ovan (fig.2). 1 färdigt block mäter utan sömsmån 40 cm x 40 cm.
  3. 3.Sy ihop de 12 blocken. Det ska vara 3 block i bredd och 4 block i längd.
  4. 4.Kvilta täcket genom att följa vår guide: DIY 9015(fig.3).
  5. 5.Sy en kant på täcket genom att följa vår guide: DIY9018.

Lapptäcke