Patchworkblock - Log cabin DIY9019_Log_cabin.jpg

 1. Patchworkblock - Log cabin Diy9019-step.jpg
  1.Rita upp blocken på mellanlägget såsom visas på skissen. Här har vi använt 3 cm mellan linjerna. Börja med en kvadrat i mitten (1) och rita upp resten av fälten, såsom visas på skissen. Klipp ut den mellersta kvadraten (1) 4,5 x 4,5 cm (färdig kvadrat på 3 x 3 cm). Klipp/skär ut remsor som är 4,5 cm breda (färdig bredd 3 cm) av de tyger som blocken ska bestå av.
 2. Patchworkblock - Log cabin Diy9019-step2.jpg
  2.Alla block sys från rätsidan efter de linjer du har ritat upp. Sy med en stygnlängd som motsvarar ca 5 stygn per cm och 0,7 cm per söm. Börja med att lägga mittenkvadraten (1) på mellanlägget och nåla fast den.
 3. Patchworkblock - Log cabin Diy9019-step3.jpg
  3.Lägg nu tygremsan till fält 2 ovanpå kvadraten, rätsida mot rätsida, och nåla fast den.
 4. Patchworkblock - Log cabin Diy9019-step4.jpg
  4.Sy fast tygremsan, börja och avsluta ca 0,7 cm utanför linjerna. Vik ut remsan, klipp av överskottet och pressa den på plats.
 5. Patchworkblock - Log cabin Diy9019-step5.jpg
  5.Placera nu remsan till fält 3 ovanpå fält 1 och 2, rätsida mot rätsida, och nåla fast den. Sy fast remsan efter de markerade linjerna. Börja och avsluta ca 0,7 cm utanför linjerna.
 6. Patchworkblock - Log cabin Diy9019-step6.jpg
  6.Vik ut remsan, klipp av det som blivit över och pressa den på plats.
 7. Patchworkblock - Log cabin Diy9019-step7.jpg
  7.Fortsätt på detta sätt tills du har sytt hela blocket. Arbeta hela tiden medurs sett från rätsidan. När blocket är färdigt, skär/skär det så att ytterremsan är 3,7 cm bred och du har en kvadrat på ca 22,5 cm. Du kan eventuellt sy ihop tyg och mellanlägg i den yttersta kanten med 0,4 cm sömsmån.
 8. 8.Du kan också sy ett Log Cabin-block utan mellanlägg. Här syr du helt enkelt ihop delarna, klipper/skär till tygremsorna och pressar ihop allt i samma ordningsföljd som på bilden. Om du syr utan mellanlägg är det lättast om alla tyger är av samma kvalitet. Se till att du håller formen på ditt block. Det kan vara en fördel att skära till allt eftersom. Ett traditionellt Log Cabin-block är sammansatt så att det är 2 sammanhängande sidor som är ljusa och 2 sammanhängande sidor som är mörka. Mittfältet kommer ofta att vara i en rödaktig färg som symboliserar eldstaden i stugan, den mörka sidan symboliserar den mörka delen av stugan och den ljusa sidan där ljuset kommer in.