Symaskinsöverdrag DIY3040_cover_sewingmashine_sew.jpg

 1. Symaskinsöverdrag Diy3040-step.jpg
  1.Ta mått på symaskinen, t.ex. A: Längd + 3 cm B: Höjd + 2 cm C: Bredd nedtill + 3 cm D: Bredd upptill + 3 cm E och G: Avstånd mellan kant och handtag F: Mått på handtag
 2. Symaskinsöverdrag Diy3040-step2.jpg
  2.Rita upp mönsterdelen till ändstycket på mönsterpapper enligt måtten = den streckade blå linjen. Gör en markering i mitten högst upp. Markera 1 cm sömsmån runt hela mönsterdelen = den blå linjen.
 3. Symaskinsöverdrag Diy3040-step3.jpg
  3.Mät den streckade linjen längs ändstyckets nederkant.
 4. Symaskinsöverdrag Diy3040-step4.jpg
  4.Rita upp mönsterdelen till sidostycket, längd + 3 cm x ½ måttet på den streckade linjen på ändstycket. Markera 1 cm sömsmån hela vägen runtom.
 5. 5.Klipp till mönsterdelarna i papper, gärna 2 stycken av varje del. Nåla sedan ihop delarna och prova överdraget på symaskinen. Korrigera eventuellt delarna så att överdraget passar perfekt på just din maskin. Markera på sidostyckena var maskinens handtag sitter.
 6. 6.Klipp till delarna (2 st av varje) i yttertyget och fodret samt i Style-vil. Om tyget ska quiltas är det bra om delarna klipps något större än pappersmönstren.
 7. 7.Sy fast Style-vil på yttertygets avigsida med 0,3 cm sömsmån. Rita linjer att quilta efter på sidostyckenas Style-vil och quilta dem. Kontrollera att de quiltade styckena stämmer med pappersmallen.
 8. 8.Sy ihop en del yttertyg och en del fodertyg och lämna en öppning för handtaget. Klipp av tyget intill sömmen.
 9. 9.Sy ihop yttertyget och fodret till sidostyckena längs nederkanten. Pressa, vänd ut rätsidan och sy en söm med 0,5 cm sömsmån.
 10. 10.Sy det andra sidostycket på samma sätt.
 11. 11.Sy ihop yttertyget upptill räta mot räta. Sy från kanten och in till handtagsmarkeringen och pressa. Sy ihop fodret på samma sätt. Vänd ut rätsidan och sy en söm hela vägen runt öppningen för handtaget.
 12. 12.Sy ihop yttertyget och fodret längs kanten med 0,3 sömsmån så att det hålls samma
 13. 13.Sy ihop 1 bit yttertyg och 1 bit foder till ena ändstycket längs nederkanten. Pressa, vänd ut rätsidan och sy en söm med 0,5 cm sömsmån.
 14. 14.Sy ihop yttertyget och fodret längs kanten med 0,3 sömsmån så att det hålls samman. 15. Sy det andra ändstycket på samma sätt. 16. Sy passpoaler på ändstyckena och låt ca 1,5 cm sticka ut utanför nederkanten. 17. Sy ihop ändstyckena med sidostycket. Sy i samma riktning som passpoalen. 18. Vik passpoalbandets ändar över sömmarna och sy fast det.

Symaskinsöverdrag