Broderi stoff

Aida stoff er bomullsstoff med tydelige firkanter og er det stoffet som er lettest å brodere på. Størrelsen er angitt i antall sting pr. cm. F.eks. 5,4 som er den vanligste. Jo lavere tallet er, jo lettere er det å brodere på, da firkantene blir større. Et høyere tall med mindre firkanter, gir et finere broderi.