Velkommen til Selfmade® Whistleblower-ordning

Selfmade® har på bakgrunn av EU-direktiv 2019/1937 utarbeidet retningslinjer for whistleblowing og etablert en whistleblower-ordning.

 

Som virksomhet er vi forpliktet til å handle anstendig og ansvarlig i alle forretningsøyemed, og gjennom whistleblower-ordningen vår kan du anonymt og uten risiko for represalier av noen art rapportere om lovovertredelser eller andre alvorlige forseelser.

 

 

Hvem kan bruke whistleblower-ordningen?

 

Anmeldelser gjennom whistleblower-ordningen kan foretas av alle interne og eksterne interessenter, som i forbindelse med en arbeidsrelatert situasjon eller et kunde-/leverandørforhold har fått kjennskap til lovovertredelser eller andre alvorlige forseelser hos Selfmade®.

 

Interne og eksterne interessenter inkluderer, men er ikke begrenset til følgende:

 

 • Medarbeidere (lønnede/ulønnede/praktikanter/frivillige)
 • Kunder
 • Ledelsen
 • Styret
 • Eksterne samarbeidspartnere, herunder underleverandører til eksterne samarbeidspartnere eller potensielle samarbeidspartnere/leverandører, som ønsker å samarbeide med Selfmade®.
 • Arbeidssøkere som ønsker å jobbe for Selfmade®

 

 

Hva kan anmeldes?

 

Whistleblower-ordningen kan benyttes ved anmeldelse av overtredelser som faller innenfor virkeområdet til EU-direktiv 2019/1937 eller ved andre alvorlige lovovertredelser og forhold.

 

Eksempler på slike overtredelser/forhold omfatter, men begrenser seg ikke til følgende punkter:

 

 • Enhver form for sexsjikane
 • Andre former for grov sjikane – f.eks. mobbing og vold
 • Diskriminering på grunn av rase, politisk eller religiøs tilhørighet
 • Økonomisk kriminalitet
 • Arbeidssikkerhet
 • Forbrukerbeskyttelse
 • Produktsikkerhet
 • Brudd på anbudslovgivningen
 • Brudd på persondatalovgivningen
 • Brudd på miljømessig lovgivning
 • Hvitvasking

 

Whistleblower-ordningen kan ikke benyttes ved forhold relatert til samarbeidsutfordringer, utilfredshet rundt fasiliteter eller ansettelsesmessige vilkår som ikke er relatert til direktivets virkeområde.

 

Vi vil derimot heller ha én anmeldelse for mye enn en for lite, og er du i tvil om hvorvidt anmeldelsen din faller innunder virkeområdet oppfordrer vi deg til å sende anmeldelsen.

 

 

Hvordan melder man inn?

 

 

Selfmade® har utarbeidet retningslinjer for whistleblowing som gir deg opplysninger om rettighetene dine, konfidensialitet og hvordan vi behandler dine personlige data.

 

Les våre retningslinjer for whistleblowing nøye før du melder inn en sak gjennom vår whistleblower-ordning.

 

For å lage en anmeldelse gjennom varslerordningen vår, bruk følgende påloggingsinformasjon:

 

User Name: Selfmade
Password: 1OwS1UT5O

 

Anmeldelser rapporteres deretter skriftlig via vår varslerordning (WhistleSystem), som du finner HER.

 

Etter at anmeldelsen er sendt vil du se en unik rapport-ID som skal lagres på et sikkert sted. Vi har ikke mulighet til å gjenopprette ID-en for deg hvis den går tapt. ID-en gir deg adgang til å logge inn og åpne anmeldelsen igjen. Du kan dermed starte en anonym dialog, sende dokumentasjon eller svare på utdypende spørsmål. Vi oppfordrer deg til å logge inn jevnlig etter at anmeldelsen er sendt.

 

Når du oppretter en anmeldelse kan du frivillig velge å oppgi navnet ditt og/eller e-postadressen din. Vi oppfordrer deg til, som et minimum, å oppgi den private e-postadressen din, da det gjør det enklere å behandle saken og informere deg om forløpet.

 

Selfmade® sikrer at alle anmeldelser behandles seriøst og passende av vårt administratorteam.

 

Alle rapporter som opprettes via whistleblower-ordningen, er anonyme og fortrolige, og rapporter kan ikke spores tilbake til deg med mindre du skriver kontaktinformasjon i selve rapporten.