Sutteklut med bitering DIY3022_cuddle_cloth_teething_ring.png
Sutteklut med bitering DIY3022_image.png

  1. Sutteklut med bitering Diy3022-step.jpg
    1.Klipp 2 suttekluter etter malen. Sy de 2 delene sammen, rett mot rett, la biten mellom hakket nederst være åpent slik at du kan vrenge den.
  2. Sutteklut med bitering Diy3022-step2.jpg
    2.Klipp sømrommet ned i rundingene, vreng retten ut, press. Sy igjen hullet med en kantstiking.
  3. Sutteklut med bitering Diy3022-step3.jpg
    3.Brett suttekluten gjennom ringen som vist i figur 1, 2 og 3.

Sutteklut med bitering