Hissgardin DIY8012_lift_curtain_sew.jpg

 1. Hissgardin Diy8012-step.jpg
  1.Klipp till tyget i önskad storlek + sömsmån (bredd + 10 cm x längd + 8 cm). Fålla långsidorna mot avigsidan med dubbel invikning, 2 x 2,5 cm.
 2. Hissgardin Diy8012-step2.jpg
  2.Fålla nederkanten mot avigsidan med dubbel invikning, 2 x 3 cm, så att det bildas en kanal till den nedre stången. Sy ihop kanalen i ena änden men lämna den öppen i andra änden.
 3. Hissgardin Diy8012-step3.jpg
  3.Vik in den övre kanten 2 cm mot avigsidan och pressa. Sy fast kardborrebandets mjuka del över invikningen, 2 mm från överkanten.
 4. Hissgardin Diy8012-step4.jpg
  4.Sy fast hissband på gardinens avigsida med 18–22 cm mellanrum. Mät från överkanten. Börja och avsluta med att vika in bandets ände 1,5 cm mot avigsidan. Bandet ska börja och sluta vid långsidornas invikning.
 5. Hissgardin Diy8012-step5.jpg
  5.Fäst ett snöröga ca 5 cm in på stångens båda sidor samt efter var 30–40 cm.
 6. Hissgardin Diy8012-step6.jpg
  6.Sy fast de små ringarna längs nederkanten på samma avstånd som snörögonen. Ringarna ska placeras på sömsmånens övre kant.
 7. Hissgardin Diy8012-step7.jpg
  7.Knyt fast snörstoppar i ringarna.
 8. Hissgardin Diy8012-step8.jpg
  8.Klipp till lika många snören som det finns snörögon. Snörena ska vara 2 x längden + 1 x bredden. Trä snörena lodrätt genom de små öglorna på hissbandet.
 9. Hissgardin Diy8012-step9.jpg
  9.Fäst snörena i snörstoppen.
 10. Hissgardin Diy8012-step10.jpg
  10.För in hisstängerna under hissbanden.
 11. Hissgardin Diy8012-step11.jpg
  11.Skjut in bottenstången i kanalen och sy ihop öppningen för hand.
 12. Hissgardin Diy8012-step12.jpg
  12.Snörstoppet ska sitta på snörögats utsida på ena sidan. Du bestämmer själv om det ska sitta på vänster eller höger sida beroende på vad som passar bäst i fönstret.
 13. Hissgardin Diy8012-step13.jpg
  13.Därefter trär du in snöret i snörögat och ut genom snörstoppet på höger/vänster sida.
 14. Hissgardin Diy8012-step14.jpg
  14.Alla snören ska träs genom snörstoppen och ut under det lilla stålhjulet. Samla ihop alla snören, klipp av dem så att de är lika långa och fäst snörstoppen. 15. Fäst gardinen på stången med hjälp av kardborrbandet.
 15. Hissgardin Diy8012-step15.jpg
  15.

Hissgardin