Artikelnummer 9034700

One Size Stoffbreite
Stoff 140 45
Stoff 125 45
Stoff 105 45
Style-vil 72 20
Band 75