På Selfmade® arbetar vi ständigt med att bli bättre och bättre på framför allt två saker; samarbete och samskapande.

Detta gör vi både internt i våra många team i hela organisationen – och till stor del även i relation till våra kunder.

Helt konkret vill vi vara världens bästa teamplayers och medskapare. Men vad menar vi med det?

En teamplayer är en person som vill ta allt ansvar hon/han kan för teamets gemensamma bästa.

Någon som säger och gör saker som gör att varje medlem i teamet känner sig uppskattad, förstådd och inkluderad.

En person som är ödmjuk och är bra på att dela erkännande med andra.

... Och mycket mer, förstås!

Vi bryr oss djupt om att alla ska trivas, utvecklas– och att vi har roligt tillsammans.

När vi hjälper våra kunder med deras kreativa projekt i Selfmade®, kallar vi det "samskapande". Detsamma gäller när vi gör tvärvetenskapliga projekt internt och i samarbete med duktiga, kreativa människor utifrån.

Vad är då en bra medskapare?

Det är först och främst en person som är nyfiken och bra på att både lyssna och ställa frågor.

En person som är inspirerande och tror att hans/hennes budskap är viktiga – samt anstränger sig för att kommunicera dessa.

En person som är praktisk genom att vara lösningsorienterad och bra på att omsätta idéer till enkla handlingar.

… Och mycket mer!