Vad betyder de olika märkningarna och certifieringarna?

Många tyger har olika märkningar och certifieringar med olika innebörd och syften. Men vad betyder alla dessa märkningar? Låt oss förklara.

BCI står för Better Cotton Initiative™, som är en global icke vinstdrivande organisation som arbetar för att göra traditionell bomullsproduktion mer hållbar.

 

BCI:s mål är att hjälpa bomullstillverkande samhällen att överleva och utvecklas samtidigt som miljön skyddas.

 

BCI är:

  • Bättre för gårdar och jordbrukare om investeringar i hållbarhet (förbättrad jordhälsa och vattenhantering, lägre utsläpp av växthusgaser och klimatresiliens) uppmärksammas och belönas.
  • Bättre för jordbrukssektorn i 23 länder, där mer än 2 miljoner odlare nu har licens att sälja sin bomull som ”Better Cotton”.
  • Inte bara en handelsvara. BCI är en rörelse som redan tillverkar nästan en fjärdedel av all världens bomull enligt Better Cotton Standard. Det är en möjlighet att vara en del av något bättre.
Källa: www.bettercotton.org

FSC® är ett internationellt, icke vinstdrivande märkningssystem för papper och trä.


I en FSC-skog fälls inte fler träd än vad skogen själv kan reproducera, och djur- och växtliv skyddas.

 

Dessutom får de som arbetar i skogen utbildning för sina respektive jobb och har ordentlig säkerhetsutrustning och rimliga löner.

Källa: www.fsc.org

GRS står för ”Global Recycled Standard” och är den internationella, icke vinstdrivande organisationen Textile Exchanges standard för textilprodukter som innehåller minst 20 % återvunnet material.

 

Till exempel tillverkas vår återvunna polyester (ePET) i huvudsak av plastflaskor. Därmed genererar tillverkningen av detta material 32 % mindre koldioxidutsläpp jämfört med icke-återvunnen polyester.

 

GRS omfattar hela produktionskedjan och syftar till att öka användningen av återvunnet material i produkter för att på så sätt skydda miljön mot skadlig produktion.

Källa: www.textileexchange.org

GOTS står för ”Global Organic Textile Standard”.


Det är en internationellt vedertagen standard som infördes 2006.


GOTS säkerställer textiliernas ekologiska status, från skörden av råvaror till en miljömässigt och socialt ansvarsfull framställning och slutligen märkning.

 

Standarden omfattar bearbetning, tillverkning, emballering, märkning, försäljning och distribution av alla textilier som framställs av minst 70 % certifierade och ekologiska naturfibrer.

Källa: www.global-standard.org

OEKO-TEX® är en av de mest kända märkningarna för textilier och textilprodukter.

 

Produkter märkta med STANDARD 100 by OEKO-TEX® har testats med avseende på farliga ämnen.

 

OEKO-TEX®-certifieringen garanterar därför att textilierna inte innehåller kemikalier som är farliga för hälsa och miljö. 

Källa: www.oeko-tex.com

EcoVero®-tyger är ett mer hållbart alternativ till viskos.

 

De baseras på FSC- eller PFEC-certifierade råvaror och kommer därmed från hållbart skogsbruk som tar noggrann hänsyn till biologisk mångfald, djurliv och arbetsförhållanden.

 

Tillverkningsprocessen för EcoVero™-viskos har mycket mindre miljöpåverkan än tillverkningen av traditionell viskos. Den genererar nämligen betydligt mindre utsläpp och kräver upp till hälften så lite energi och vatten.

Källa: www.ecovero.com

Lyocell är ett material som tillverkas av trä som bryts ner genom en kemisk process och sedan spinns till textilfibrer.

 

Lyocell tillverkas primärt av eukalyptus, ett träd som växer snabbt och på platser där andra arter har svårare att överleva.

 

Tillverkningen av lyocell sker i ett slutet system. Det betyder att inget spillvatten släpps ut i naturen och att i princip alla kemikalier och allt vatten återvinns. Jämfört med bomullsproduktion går det åt ungefär hälften så lite vatten vid tillverkning av lyocell.

 

Metoden för omvandling av växtfibrer till textilfibrer kommer ursprungligen från tillverkningen av viskos. Men till skillnad från lyocellprocessen sker viskostillverkningen inte nödvändigtvis i ett slutet system. Därmed finns inte samma krav i fråga om kemikalier och återanvändning/rening av spillvatten.

Den här typen av ull spinns av fibrer från begagnat tyg i 100 % kashmir som tvättas, färgsorteras, repas upp och klipps i små bitar.

 

Genom att återanvända kashmir som redan finns skonas miljön från de kemikalier och den stora vattenförbrukning som annars hade krävts.

 

Leverantörerna av återvunnen kashmir följer GRS (Global Recycle Standard), som bland annat ställer krav på andelen återvunnet material, produktionen och arbetsförhållandena.