Selfmade® vill vi ta ansvar för det samhälle som vi är en del av. Vi är inte perfekta, men vi arbetar ständigt med att göra val som skapar bästa möjliga sociala relationer för hela företaget och minskar vårt fotavtryck i världen. Samtidigt försöker vi inspirera våra kunder till att göra detsamma.

https://umbraco.selfmade.com/media/35pi3z0f/upcycling_bagabu.jpg?ud=IN-1uO2s2gg