Shoppingpåse DIY7009_shopper.png
Shoppingpåse 310363_DIY7009_920234_26533_bundle

  1. Shoppingpåse Diy7009-step.jpg
    1.Vik handtagen på längden räta mot räta och sy ihop, vänd och pressa. Sy en dekorationsstickning med 0,5cm sömsmån på båda sidor av handtagen. Overlocka/sicksacka delarna. Klipp av två hörn. Se fig. 1.
  2. Shoppingpåse Diy7009-step2.jpg
    2.Vik väskans ovankant 4 cm in mot avigsidan, pressa. Sy fast handtagen enl. fig. 2. (Streckad linje markerar pressad kant.)
  3. Shoppingpåse Diy7009-step3.jpg
    3.Sy ihop påsen på sidorna och i botten, pressa. Sy ihop hörnen på påsen, pressa. Vik väskans ovankant in mot avigsidan och sy fast. Sy ett ”kryss” över handtaget. Se fig. 3.

Shoppingpåse