Stråveck DIY8029_image.jpg
Stråveck DIY8029_image2.jpg

 1. Stråveck Steps.jpg
  1.Markera vecken genom att göra små hack i tygets klippta kant upptill och nedtill. Markera det första vecket 1,5 cm från kanten och därefter de efterföljande vecken med 2 cm mellanrum. Det sista vecket ska placeras 1,5 cm från kanten.
 2. Stråveck Steps2.jpg
  2.Vik tyget tvärs över från hack till hack. Om du vill kan du vika det runt en kartongbit så att kanten blir helt rak. Pressa med strykjärn.
 3. Stråveck Steps3.jpg
  3.Sy en söm tvärs över tyget 0,5 cm från vikkanten. Upprepa steg 2 och 3 tills alla veck är sydda.
 4. Stråveck Steps4.jpg
  4.Modell A. Pressa alla veck åt samma sida (utgångspunkt för B och C).
 5. Stråveck Steps5.jpg
  5.Modell B. Nedsydda veck: Sy tvärgående sömmar med jämna mellanrum över vecken. Avståndet mellan sömmarna ska vara 5 till 6 cm. Vänd vecken omväxlande åt vardera sidan mellan varje söm. Pressa sömmarna och ca 1,5 cm på vardera sidan så att vecken lägger sig snyggt.
 6. Stråveck Steps6.jpg
  6.Modell C. Harlekinmönster: Forma vecken till ett harlekinmönster genom att sy små sömmar för hand med ca 5 cm mellanrum. Pressa fästsömmarna och ca 1,5 cm på vardera sidan så att vecken lägger sig snyggt.

Stråveck