Velkommen til Selfmade® Whistleblowerordning

Selfmade® har på baggrund af EU-direktiv 2019/1937 udarbejdet en whistleblowerpolitik og etableret en whistleblowerordning.


Som virksomhed er vi forpligtet til at handle anstændigt og ansvarligt i alle vores forretningsbestræbelser, og gennem vores whistleblowerordning kan du anonymt og uden risiko for repressalier af nogen art indberette lovovertrædelser eller andre alvorlige forseelser.

 

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?
Anmeldelser gennem whistleblowerordningen kan foretages af alle interne og eksterne interessenter, der i forbindelse med en arbejdsrelateret situation eller et kunde-/leverandørforhold har fået kendskab til lovovertrædelser eller andre alvorlige forseelser hos Selfmade®.

 

Interne og eksterne interessenter inkluderer men er ikke begrænset til følgende:

 • Medarbejdere (lønnede/ulønnede/praktikanter/frivillige)
 • Kunder
 • Direktion
 • Bestyrelse
 • Eksterne samarbejdspartnere, herunder underleverandører til eksterne samarbejdspartnere eller potentielle samarbejdspartnere/leverandører, der ønsker at samarbejde med Selfmade®.
 • Ansøgere, der ønsker at arbejde for Selfmade®

 

Hvad kan anmeldes?
Whistleblowerordningen kan benyttes ved anmeldelse af overtrædelser, som er omfattet af anvendelsesområdet for EU-direktiv 2019/1937 eller ved andre alvorlige lovovertrædelser og forhold.

Eksempler på sådanne overtrædelser/forhold omfatter men begrænser sig ikke til følgende punkter:

 • Enhver form for sexchikane
 • Andre former for grov chikane – eks. mobning og vold
 • Diskrimination på grund af race, politisk eller religiøst tilhørsforhold
 • Økonomisk kriminalitet
 • Arbejdssikkerhed
 • Forbrugerbeskyttelse
 • Produktsikkerhed
 • Brud på udbudslovgivningen
 • Brud på persondatalovgivningen
 • Brud på miljømæssig lovgivning
 • Hvidvaskning

Whistleblowerordningen kan ikke benyttes ved forhold relateret til samarbejdsvanskeligheder, utilfredshed med faciliteter eller  ansættelsesmæssige vilkår, der ikke er relateret til anvendelsesområdet.

Vi vil dog hellere have én anmeldelse for meget end én for lidt, og er du i tvivl om hvorvidt din anmeldelse falder ind under anvendelsesområdet, opfordrer vi dig til at sende anmeldelsen.

 

Hvordan indberetter man?
Selfmade® har udarbejdet en whistleblowerpolitik, som giver dig oplysninger om dine rettigheder, fortrolighed, og hvordan vi behandler dine personlige data.


Læs vores whistleblowerpolitik grundigt inden du anmelder en sag gennem vores whistleblowerordning.

 

For at oprette en anmeldelse gennem vores whistleblowerordning skal du benytte login informationer, som du finder her:

 

Brugernavn: Selfmade
Password: 1OwS1UT5O

 

Anmeldelser indberettes herefter skriftligt via vores whistleblowerordning (WhistleSystem), som du finder HER

Efter anmeldelsen er sendt, vises et unikt rapport ID, som skal gemmes på et sikkert sted. Vi har ikke mulighed for at reetablere ID’et for dig, hvis det går tabt. ID’et giver dig adgang til at logge ind og åbne anmeldelsen igen. Du kan derved starte en anonym dialog, sende dokumentation eller svare på uddybende spørgsmål. Vi opfordrer dig til at logge ind jævnligt efter anmeldelsen er sendt.


​​​​​​​
Når du opretter en anmeldelse, kan du frivilligt vælge at angive dit navn og/eller din e-mailadresse. Vi opfordrer dig til som minimum at angive din private e-mailadresse, da det gør det lettere at behandle sagen og informere dig om forløbet.

 

Selfmade® sikrer, at alle anmeldelser behandles seriøst og passende af vores administratorteam.

 

Alle rapporter, der oprettes via whistleblowerordningen, er anonyme og fortrolige, og rapporter kan ikke spores tilbage til dig, medmindre du direkte skriver kontaktinformationer i selve rapporten.